మీ నడుము చుట్టూ కొలత ఎక్కువగా ఉన్నదా? వెన్ను పూస నొప్పులా? ఇలా రోజుకి 5 నుండి 10 నిమిషాలు చేయండి చాలు... నడుము దగ్గర కొవ్వు కరిగి, నడుము కండరాలు, వెన్నుపూస బలపడతాయి.

Header Banner

మీ నడుము చుట్టూ కొలత ఎక్కువగా ఉన్నదా? వెన్ను పూస నొప్పులా? ఇలా రోజుకి 5 నుండి 10 నిమిషాలు చేయండి చాలు... నడుము దగ్గర కొవ్వు కరిగి, నడుము కండరాలు, వెన్నుపూస బలపడతాయి.

  Sat Oct 07, 2017 10:40        Exclusives, Health, Kuwait, Telugu

మీ నడుము చుట్టూ కొలత ఎక్కువగా ఉన్నదా? వెన్ను పూస నొప్పులా? ఇలా రోజుకి 5 నుండి 10 నిమిషాలు చేయండి చాలు...  నడుము దగ్గర కొవ్వు కరిగి, నడుము కండరాలు, వెన్నుపూస బలపడతాయి.

యోగా సాధనలో సుక్ష్మ వ్యాయామాలు అతి ముఖ్య మైనవి. ఈ వ్యాయామాలు ల ద్వారా రక్త ప్రసారణ సాఫీగా జరుగుతుంది. కండరాల వ్యవస్థ బల పడుతుంది. నాడి మండలం శుద్ది అవుతుంది. ఈ వ్యాయామాలు చేయటం కూడా చాలా తేలిక మరియు శులభ రీతులలో ఉంటాయి. వీటిని సాధన చేయటం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు తీరి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అయితే ఈ సుక్ష్మ వ్యాయామాలు సాధనను ప్రతి రోజు క్రమం తప్పకుండా మనస్సు పెట్టి చేయాలి. అప్పుడే మీరు మంచి ఫలితాల ను ఆశించవచ్చు.

 

 

ఈ వీడియొ ద్వారా నడుము దగ్గర కొవ్వు కరగడానికి నడుము కండరాలు వెన్నుపూస బలపడాలానుకునే వారికీ సంభందించి సుక్ష్మ వ్యాయామాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ  వ్యాయామం పేరు “మణిబంద శక్తి  వికాశక.”  ఈ వ్యాయామం అతి తేలిక గా చేతులతో 6 రీతులలో చేయవలసి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రితి వ్యాయామం కనీసం 10 నుండి 15 సార్లు మనస్సు పెట్టి చేయాలి. అప్పుడు మీ. నడుము దగ్గర కొవ్వు కరగడానికి నడుము కండరాలు వెన్నుపూస బలంగా తయారవుతాయి... ఈ మొత్తం వ్యాయామం రోజుకు 5 నుండి  10 నిముషాలు సమయం మాత్రమే పడుతుంది. దీనిని ఏ సమయం లో నైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియొ చూస్తూ గురువుగారు చెప్పిన రీతిలో సాధన చేయండి.

 ఈ వీడియో లు క్రమం తప్పకుండా చూడండి. ఈ వీడియొ ల ద్వారా మీరు కుడా శులభం గా సాధన చేయవచ్చు.  మీకు ఏమైనా సందేహాలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్న ఎడల మాకు ఈమెయిలు ద్వారా కాని, whats అప్ ద్వారా కాని, ఫేస్ బుక్ మెసెంజరు ద్వారా కాని మీ సందేహాలను మాకు పంపండి. వాటి కి మేము గురువు గారినుండి సమాధానాలను తీసుకోని ఇక్కడ ప్రచురిస్తాము.

ఈ వీడియొ ల ద్వారా మీరు సాధన చేసి ఆరోగ్యం గా జీవించండి. అదే విధం గా మీ స్నేహితులకు కుడా షేర్ చేసి వారి ని కూడా ఆరోగ్యం గా జీవించడానికి సహకరించండి.

మీ సందేహాలు పంపవలసిన ఈమెయిలు ID: kuwaitnris@kuwaitnris.com

Whats అప్ నంబరు: +96560905470

Face Book: https://www.facebook.com/kuwaitnrisdotcom/

https://www.facebook.com/kuwaitnris/


   మీ నడుము చుట్టూ కొలత ఎక్కువగా ఉన్నదా? వెన్ను పూస నొప్పులా? ఇలా రోజుకి 5 నుండి 10 నిమిషాలు చేయండి చాలు... నడుము దగ్గర కొవ్వు కరిగి, నడుము కండరాలు, వెన్నుపూస బలపడతాయి.