షుగర్ వ్యాది తో కాళ్ల వేళ్లు, పిక్కల కండరాల నొప్పులతో భాద పడుతున్నారా? రోజుకు 5 నిముషాలు చాలు తగ్గడానికి

Header Banner

షుగర్ వ్యాది తో కాళ్ల వేళ్లు, పిక్కల కండరాల నొప్పులతో భాద పడుతున్నారా? రోజుకు 5 నిముషాలు చాలు తగ్గడానికి

  Mon Aug 28, 2017 04:01        Health, Kuwait, Life Style, Telugu

షుగర్ వ్యాది తో కాళ్ల వేళ్లు, పిక్కల కండరాల నొప్పులతో భాద పడుతున్నారా? రోజుకు 5 నిముషాలు చాలు తగ్గడానికి  

యోగా సాధనలో సుక్ష్మ వ్యాయామాలు అతి ముఖ్య మైనవి. ఈ వ్యాయామాలు ల ద్వారా రక్త ప్రసారణ సాఫీగా జరుగుతుంది. కండరాల వ్యవస్థ బల పడుతుంది. నాడి మండలం శుద్ది అవుతుంది. ఈ వ్యాయామాలు చేయటం కూడా చాలా తేలిక మరియు శులభ రీతులలో ఉంటాయి. వీటిని సాధన చేయటం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు తీరి మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. అయితే ఈ సుక్ష్మ వ్యాయామాలు సాధనను ప్రతి రోజు క్రమం తప్పకుండా మనస్సు పెట్టి చేయాలి. అప్పుడే మీరు మంచి ఫలితాల ను ఆశించవచ్చు.

ఈ వీడియొ ద్వారా షుగర్ వ్యాది వలన కాళ్ల వేళ్లు మరియు పిక్కల కండరాలు పట్టుకోవడం/లాగుడు నొప్పులతో భాదపడుతున్న వారికీ సంభందించి సుక్ష్మ వ్యాయామాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ  వ్యాయామం పేరు “పాద అంగుళియ శక్తి  వికాశక.”  ఈ వ్యాయామం అతి తేలిక గా కాళ్ళ పాదాలతో 4 రీతులలో చేయవలసి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రితి వ్యాయామం కనీసం 10 నుండి 15 సార్లు మనస్సు పెట్టి చేయాలి. అప్పుడు మీ  కాళ్ల వేళ్లు మరియు పిక్కల కండరాలు పట్టుకోవడం/లాగుడు నొప్పులు తగ్గి కాళ్ల వేళ్లు మరియు పిక్కల కండరాలు బలపడతాయి... ఈ మొత్తం వ్యాయామం రోజుకు 5 నిముషాలు సమయం మాత్రమే పడుతుంది. దీనిని ఏ సమయం లో నైనా చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియొ చూస్తూ గురువుగారు చెప్పిన రీతిలో సాధన చేయండి.


   షుగర్ వ్యాది తో కాళ్ల వేళ్లు, పిక్కల కండరాల నొప్పులతో భాద పడుతున్నారా? రోజుకు 5 నిముషాలు చాలు తగ్గడానికి