అక్షయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ''నిరాశ్ర యుల వసతి గృహం'' లో అన్నదాన కార్యక్రమం

Header Banner

అక్షయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ''నిరాశ్ర యుల వసతి గృహం'' లో అన్నదాన కార్యక్రమం

  Thu Apr 06, 2017 22:01        Associations, Helping Hand, Kuwait, Telugu

 అక్షయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ''S.రోహన్ సాయి వర్మ'' పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కడప, ప్రకాష్ నగర్ లో ఉన్న ''నిరాశ్ర యుల వసతి గృహం'' లో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.....
 ఇది ''అక్షయ సేవా సమితి'' తరపునుంచి నిర్వహించిన 
 8 వ అన్నదాన కార్యక్రమం
   అక్షయ సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ''నిరాశ్ర యుల వసతి గృహం'' లో అన్నదాన కార్యక్రమం